ποιέωの現在形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月11日

ποιέωの現在形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιεῖς τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιοῦμεν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιοῦσιν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

 

ποιοῦμεν τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιοῦσιν τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιεῖς τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

 

ποιεῖς τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιοῦμεν τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιοῦσιν τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

 

ποιοῦμεν τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιοῦσιν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιεῖς τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

 

ποιοῦσιν τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιοῦμεν τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιεῖς τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

 

単語

  1. ποιέω する、作る
  2. τὰ ἔργα 業、行い(τὸ ἔργονの対格複数)
  3. τοῦ θεοῦ 神(ὁ θεόςの属格単数)
  4. τοῦ υἱοῦ 息子(ὁ υἱόςの属格単数)
  5. τοῦ πατρός 父(ὁ πατήρの属格単数)

文のパターン

「私は神の業〔複〕をしています。」

 

未来形 – 未完了形 – アオリスト形