ποιέωの未来形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月11日

ποιέωの未来形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ποιήσω τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσεις τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσει τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσομεν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσετε τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσουσιν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

 

ποιήσομεν τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιήσετε τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιήσουσιν τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιήσω τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιήσεις τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιήσει τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

 

ποιήσεις τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσω τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσομεν τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσετε τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσει τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσουσιν τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

 

ποιήσομεν τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιήσουσιν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσετε τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσω τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσει τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσεις τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

 

ποιήσουσιν τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσετε τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

ποιήσομεν τὰ ἔργα τοῦ πατρός.

ποιήσει τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσεις τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

ποιήσω τὰ ἔργα τοῦ υἱοῦ.

 

単語

  1. ποιέω する、作る
  2. τὰ ἔργα 業、行い(τὸ ἔργονの対格複数)
  3. τοῦ θεοῦ 神(ὁ θεόςの属格単数)
  4. τοῦ υἱοῦ 息子(ὁ υἱόςの属格単数)
  5. τοῦ πατρός 父(ὁ πατήρの属格単数)

文のパターン

「私は神の業〔複〕をするであろう。」

 

現在形 – 未完了形 – アオリスト形