λύωのアオリスト形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月8日

λύωのアオリスト形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ἔλυσα τὸν δοῦλον.

ἔλυσας τὸν δοῦλον.

ἔλυσε(ν) τὸν δοῦλον.

ἐλύσαμεν τὸν δοῦλον.

ἐλύσατε τὸν δοῦλον.

ἔλυσαν τὸν δοῦλον.

 

οἱ κύριοι ἔλυσαν τὸν ἄνθρωπον.

ἐλύσατε τὸν ἄνθρωπον.

ἐλύσαμεν τὸν ἄνθρωπον.

ὁ Χριστός ἔλυσεν τὸν ἄνθρωπον.

ἔλυσας τὸν ἄνθρωπον.

ἔλυσα τὸν ἄνθρωπον.

 

ὁ Πέτρος ἔλυσεν τὸν πῶλον.

οἱ ἄνθρωποι ἔλυσαν τὸν πῶλον.

ἔλυσας τὸν πῶλον.

ἐλύσατε τὸν πῶλον.

ἔλυσα τὸν πῶλον.

ἐλύσαμεν τὸν πῶλον.

 

ἔλυσα τὸν πῶλον.

ἐλύσαμεν τοὺς πώλους.

ἔλυσας τὸν ἄνθρωπον.

ἐλύσατε τοὺς ἀνθρώπους.

ὁ κύριος ἔλυσεν τὸν δοῦλον.

οἱ κύριοι ἔλυσαν τοὺς δούλους.

 

ἔλυσα τοὺς ἀνθρώπους.

ἐλύσαμεν τοὺς δούλους.

ἔλυσας τοὺς πώλους.

ἐλύσατε τοὺς ἀνθρώπους.

ἔλυσεν τοὺς πώλους.

ἔλυσαν τοὺς δούλους.

 

必要な単語

  1. λύω 解く、解き放つ
  2. ὁ ἄνθρωπος 人、人間
  3. ὁ δοῦλος 奴隷、しもべ
  4. ὁ κύριος  主人、主
  5. ὁ πῶλος 子ろば
  6. ὁ Πέτρος ペテロ
  7. ὁ Χριστός キリスト

 

現在形 – 未来形 – 未完了形