λύωの未来形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月8日

λύωの未来形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

λύσω τὸν πῶλον.

λύσεις τὸν πῶλον.

λύσει τὸν πῶλον.

λύσομεν τὸν πῶλον.

λύσετε τὸν πῶλον.

λύσουσιν τὸν πῶλον.

 

λύσει τὸν δοῦλον.

λύσουσιν τὸν δοῦλον.

λύσετε τὸν δοῦλον.

λύσομεν τὸν δοῦλον.

λύσεις τὸν δοῦλον.

λύσω τὸν δοῦλον.

 

λύσουσιν τὸν ἄνθρωπον.

λύσετε τὸν ἄνθρωπον.

λύσομεν τὸν ἄνθρωπον.

λύσει τὸν ἄνθρωπον.

λύσεις τὸν ἄνθρωπον.

λύσω τὸν ἄνθρωπον.

 

λύσω τὸν πῶλον.

λύσεις τὸν ἄνθρωπον.

ὁ κύριος λύσει τὸν δοῦλον.

λύσομεν τοὺς πώλους.

λύσετε τοὺς ἀνθρώπους.

οἱ κύριοι λύσουσιν τοὺς δούλους.

 

λύσω τοὺς ἀνθρώπους.

λύσομεν τοὺς δούλους.

λύσεις τοὺς πώλους.

λύσετε τοὺς ἀνθρώπους.

λύσει τοὺς πώλους.

λύσουσιν τοὺς δούλους.

 

必要な単語

  1. λύω 解く、解き放つ
  2. ὁ ἄνθρωπος 人、人間
  3. ὁ δοῦλος 奴隷、しもべ
  4. ὁ κύριος  主人、主
  5. ὁ πῶλος 子ろば

 

現在形 – 未完了形 – アオリスト形