λύωの現在形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月8日

λύωの現在形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。(次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。)

λύω τὸν δοῦλον.

λύεις τὸν δοῦλον.

λύει τὸν δοῦλον.

λύομεν τὸν δοῦλον.

λύετε τὸν δοῦλον.

λύουσιν τὸν δοῦλον.

 

λύουσιν τὸν πῶλον.

λύομεν τὸν πῶλον.

λύει τὸν πῶλον.

λύεις τὸν πῶλον.

λύω τὸν πῶλον.

λύετε τὸν πῶλον.

 

λύεις τὸν ἄνθρωπον.

λύω τὸν ἄνθρωπον.

λύετε τὸν ἄνθρωπον.

λύομεν τὸν ἄνθρωπον.

λύει τὸν ἄνθρωπον.

λύουσιν τὸν ἄνθρωπον.

 

λύω τὸν πῶλον.

λύομεν τοὺς πώλους.

λύεις τὸν ἄνθρωπον.

λύετε τοὺς ἀνθρώπους.

ὁ κύριος λύει τὸν δοῦλον.

οἱ κύριοι λύουσιν τοὺς δούλους.

 

λύομεν τὸν δοῦλον.

λύετε τὸν πῶλον.

λύω τὸν ἄνθρωπον.

λύουσιν τοὺς δούλους.

λύεις τὸν πῶλον.

λύει τὸν ἄνθρωπον.

 

必要な単語

  1. λύω 解く、解き放つ
  2. ὁ ἄνθρωπος 人、人間
  3. ὁ δοῦλος 奴隷、しもべ
  4. ὁ κύριος  主人、主
  5. ὁ πῶλος 子ろば

 

未来形 – 未完了形 – アオリスト形